Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người.

Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người.
"Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người."
Danh ngôn giáo dục A. Einstein
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận