Kiên nhẫn không phải là thụ động ngược lại nó rất chủ động Đó...

Kiên nhẫn không phải là thụ động, ngược lại, nó rất chủ động. Đó là sức mạnh tập trung.
-
Patience is not passive; on the contrary, it is active; it is concentrated strength.
"Kiên nhẫn không phải là thụ động, ngược lại, nó rất chủ động. Đó là sức mạnh tập trung. - Patience is not passive; on the contrary, it is active; it is concentrated strength."
Danh ngôn tính cách Edward Bulwer-Lytton
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận