Không thể làm gì vừa nhanh vừa thận trọng Nothing can be done at...

Không thể làm gì vừa nhanh vừa thận trọng.
-
Nothing can be done at once hastily and prudently.
"Không thể làm gì vừa nhanh vừa thận trọng. - Nothing can be done at once hastily and prudently."
Danh ngôn công việc Publilius Syrus
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận