Không có áp lực, không có kim cương. - No pressure, no diamonds.

Không có áp lực, không có kim cương.
-
No pressure, no diamonds.
"Không có áp lực, không có kim cương. - No pressure, no diamonds."
Danh ngôn công việc Thomas Carlyle
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận