Không biết luật thì vẫn phải chịu trách nhiệm còn biết luật thì rất...

Không biết luật thì vẫn phải chịu trách nhiệm, còn biết luật thì rất dễ lẩn trách nhiệm.
"Không biết luật thì vẫn phải chịu trách nhiệm, còn biết luật thì rất dễ lẩn trách nhiệm."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận