Không ai có thể cả đời làm một đứa trẻ.

Không ai có thể cả đời làm một đứa trẻ.
"Không ai có thể cả đời làm một đứa trẻ."
Danh ngôn cuộc sống Hoa Thiên Cốt - Fresh Quả Quả

Thêm nội dung

Xem thêm >