Không ai có thể cả đời làm một đứa trẻ.

Không ai có thể cả đời làm một đứa trẻ.
"Không ai có thể cả đời làm một đứa trẻ."
Danh ngôn cuộc sống Hoa Thiên Cốt - Fresh Quả Quả
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận