Khi một người phụ nữ đang nói hãy nghe điều nàng nói qua đôi...

Khi một người phụ nữ đang nói, hãy nghe điều nàng nói qua đôi mắt của nàng.
-
When a woman is talking to you, listen to what she says with her eyes.
"Khi một người phụ nữ đang nói, hãy nghe điều nàng nói qua đôi mắt của nàng. - When a woman is talking to you, listen to what she says with her eyes."
Danh ngôn phụ nữ Victor Hugo
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận