Khi cái đầu nghĩ, cái lưỡi được nghỉ.

Khi cái đầu nghĩ, cái lưỡi được nghỉ.
"Khi cái đầu nghĩ, cái lưỡi được nghỉ."
Danh ngôn cuộc sống Ngạn ngữ Nga

Thêm nội dung

Xem thêm >