Khi cái đầu nghĩ, cái lưỡi được nghỉ.

Khi cái đầu nghĩ, cái lưỡi được nghỉ.
"Khi cái đầu nghĩ, cái lưỡi được nghỉ."
Danh ngôn cuộc sống Ngạn ngữ Nga
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >