Kẻ Dầu có quán Đình Thanh Kẻ Rũi ta có Vạn Đình Ba Voi...

Kẻ Dầu  có quán Đình Thanh, 
  Kẻ Rũi  ta có Vạn Đình , Ba Voi . 
  Mười tám cất thuyền xuống chơi, 
  Mười chín giã bánh, hai mươi rước thần.
"Kẻ Dầu có quán Đình Thanh, Kẻ Rũi ta có Vạn Đình , Ba Voi . Mười tám cất thuyền xuống chơi, Mười chín giã bánh, hai mươi rước thần."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận