Hồi xưa mình đẹp trai lắm…Bây giờ đỡ nhiều rồi.

Hồi xưa mình đẹp trai lắm…Bây giờ đỡ nhiều rồi.
"Hồi xưa mình đẹp trai lắm…Bây giờ đỡ nhiều rồi."
Câu nói hài hước
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận