Học, học nữa, học mãi, đúp… học tiếp!!!

Học, học nữa, học mãi, đúp… học tiếp!!!
"Học, học nữa, học mãi, đúp… học tiếp!!!"
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận