Hãy dùng thái độ cam tâm tình nguyện để sống một cuộc sống an...

Hãy dùng thái độ cam tâm tình nguyện để sống một cuộc sống an ổn.
"Hãy dùng thái độ cam tâm tình nguyện để sống một cuộc sống an ổn."
Châm ngôn cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận