Hãy coi mỗi ngày như một cơ hội để đầu tư cuộc sống vào...

Hãy coi mỗi ngày như một cơ hội để đầu tư cuộc sống vào cuộc sống. Một cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm và gửi nó vào ý thức người khác. Mỗi ngày là một cơ hội để tạo ra điều kỳ diệu trong cuộc sống của người khác.
Look at each day as a chance to invest life into life. A chance to share your experience and deposit it into someone else's conscience. Each day is a chance to work miracles in the lives of others.
"Hãy coi mỗi ngày như một cơ hội để đầu tư cuộc sống vào cuộc sống. Một cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm và gửi nó vào ý thức người khác. Mỗi ngày là một cơ hội để tạo ra điều kỳ diệu trong cuộc sống của người khác. Look at each day as a chance to invest life into life. A chance to share your experience and deposit it into someone else's conscience. Each day is a chance to work miracles in the lives of others."
Danh ngôn cuộc sống Jim Rohn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận