Hãy cho đi thứ bạn có rồi bạn sẽ được đền bù xứng đáng...

Hãy cho đi thứ bạn có, rồi bạn sẽ được đền bù xứng đáng.
"Hãy cho đi thứ bạn có, rồi bạn sẽ được đền bù xứng đáng."
Danh ngôn hạnh phúc Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận