Hạnh phúc tài khoản ngân hàng tốt người đầu bếp tốt và khả năng...

Hạnh phúc: tài khoản ngân hàng tốt, người đầu bếp tốt và khả năng tiêu hóa tốt.
-
Happiness: a good bank account, a good cook, and a good digestion.
"Hạnh phúc: tài khoản ngân hàng tốt, người đầu bếp tốt và khả năng tiêu hóa tốt. - Happiness: a good bank account, a good cook, and a good digestion."
Danh ngôn hạnh phúc Jean Jacques Rousseau
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận