Gần mực thì … bia, gần đèn thì… hút.

Gần mực thì … bia, gần đèn thì… hút.
"Gần mực thì … bia, gần đèn thì… hút."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận