Dương trần phải ráng làm hiền Đừng trọng bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân...

Dương trần phải ráng làm hiền, 
  Đừng trọng bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân.
"Dương trần phải ráng làm hiền, Đừng trọng bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận