Được hạnh phúc cho thời điểm này Thời điểm này là cuộc sống của...

Được hạnh phúc cho thời điểm này.  Thời điểm này là cuộc sống của bạn.
-
Be happy for this moment. This moment is your life.
"Được hạnh phúc cho thời điểm này. Thời điểm này là cuộc sống của bạn. - Be happy for this moment. This moment is your life."
Danh ngôn hạnh phúc Omar Khayyam
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận