Đừng bao giờ ngăn cản người đang làm điều mà bạn cho rằng không...

Đừng bao giờ ngăn cản người đang làm điều mà bạn cho rằng không thể làm được.
-
Never interrupt someone doing what you said couldn't be done.
"Đừng bao giờ ngăn cản người đang làm điều mà bạn cho rằng không thể làm được. - Never interrupt someone doing what you said couldn't be done."
Danh ngôn công việc Amelia Earhart
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận