Đua tranh là giành cho ngựa chứ không phải nghệ sĩ Competitions are for...

Đua tranh là giành cho ngựa chứ không phải nghệ sĩ.
-
Competitions are for horses, not artists.
"Đua tranh là giành cho ngựa chứ không phải nghệ sĩ. - Competitions are for horses, not artists."
Danh ngôn Nghệ Thuật Bela Bartok
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận