Dù cho cha đánh mẹ treo Em cũng chẳng bỏ chùa Keo hôm rằm...

Dù cho cha đánh mẹ treo,
  Em cũng chẳng bỏ chùa Keo  hôm rằm.
  Dù cho cha đánh mẹ vằm,
  Em cũng chẳng bỏ hôm rằm chùa Keo.
"Dù cho cha đánh mẹ treo, Em cũng chẳng bỏ chùa Keo hôm rằm. Dù cho cha đánh mẹ vằm, Em cũng chẳng bỏ hôm rằm chùa Keo."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận