Dù ai buôn đâu bán đâu Mùng chín tháng tám chọi Trâu thì về...

Dù ai buôn đâu bán đâu, 
  Mùng chín tháng tám chọi Trâu  thì về. 
  Dù ai buôn bán trăm nghề, 
  Mùng chín tháng tám nhớ về chọi Trâu.
"Dù ai buôn đâu bán đâu, Mùng chín tháng tám chọi Trâu thì về. Dù ai buôn bán trăm nghề, Mùng chín tháng tám nhớ về chọi Trâu."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận