Đồng tiền không phấn không hồ Sao mà khéo điểm khéo tô mặt người...

Đồng tiền không phấn không hồ, 
  Sao mà khéo điểm khéo tô mặt người.
"Đồng tiền không phấn không hồ, Sao mà khéo điểm khéo tô mặt người."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận