Đời cha đi hái hoa người Đời con phải trả nợ đời thay cha...

Đời cha đi hái hoa người, 
  Đời con phải trả nợ đời thay cha.
"Đời cha đi hái hoa người, Đời con phải trả nợ đời thay cha."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận