Điều mình không thích thì đừng làm cho người khác Nơi quê hương gia...

Điều mình không thích thì đừng làm cho người khác; Nơi quê hương, gia đình mình thì tránh gây thù chuốc oán.
-
Kỷ sở bất dục, vật thi vu (ư) nhân; tại bang vô oán, tại gia vô oán.
"Điều mình không thích thì đừng làm cho người khác; Nơi quê hương, gia đình mình thì tránh gây thù chuốc oán. - Kỷ sở bất dục, vật thi vu (ư) nhân; tại bang vô oán, tại gia vô oán."
Danh ngôn hành động Khổng Tử
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận