Đề thi 40 câu, chỉ sai 1 câu còn lại xém đúng.

Đề thi 40 câu, chỉ sai 1 câu còn lại xém đúng.
"Đề thi 40 câu, chỉ sai 1 câu còn lại xém đúng."
Câu nói hài hước
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận