Để sống chúng ta phải tranh đấu không ngừng chúng ta phải có lòng...

Để sống, chúng ta phải tranh đấu không ngừng, chúng ta phải có lòng can đảm để hạnh phúc.
-
To live we must conquer incessantly, we must have the courage to be happy.
"Để sống, chúng ta phải tranh đấu không ngừng, chúng ta phải có lòng can đảm để hạnh phúc. - To live we must conquer incessantly, we must have the courage to be happy."
Danh ngôn hạnh phúc Henri Frederic Amiel
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận