Để hạnh phúc chúng ta không được để tâm quá nhiều đến người khác...

Để hạnh phúc, chúng ta không được để tâm quá nhiều đến người khác.
-
To be happy, we must not be too concerned with others.
"Để hạnh phúc, chúng ta không được để tâm quá nhiều đến người khác. - To be happy, we must not be too concerned with others."
Danh ngôn hạnh phúc Albert Camus
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận