Đàn ông khi đang gạ gẫm ai có thể tỏ ra thân ái lịch...

Đàn ông khi đang gạ gẫm ai có thể tỏ ra thân ái, lịch thiệp, đầy quan tâm và rất quyến rũ. Nhưng khi đàn ông thực sự yêu, anh ta không thể không tỏ ra giống như một con cừu.
-
A man when he is making up to anybody can be cordial and gallant and full of little attentions and altogether charming. But when a man is really in love he can't help looking like a sheep.
"Đàn ông khi đang gạ gẫm ai có thể tỏ ra thân ái, lịch thiệp, đầy quan tâm và rất quyến rũ. Nhưng khi đàn ông thực sự yêu, anh ta không thể không tỏ ra giống như một con cừu. - A man when he is making up to anybody can be cordial and gallant and full of little attentions and altogether charming. But when a man is really in love he can't help looking like a sheep."
Danh ngôn đàn ông Agatha Christie
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận