Cuộc sống luôn là việc chờ đợi tới đúng thời điểm để hành động...

Cuộc sống luôn là việc chờ đợi tới đúng thời điểm để hành động.
Life was always a matter of waiting for the right moment to act.
"Cuộc sống luôn là việc chờ đợi tới đúng thời điểm để hành động. Life was always a matter of waiting for the right moment to act."
Danh ngôn cuộc sống Paulo Coelho
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận