Cuộc sống là tuổi thơ của sự bất tử Life is the childhood of...

Cuộc sống là tuổi thơ của sự bất tử.
Life is the childhood of our immortality.
"Cuộc sống là tuổi thơ của sự bất tử. Life is the childhood of our immortality."
Danh ngôn cuộc sống Johann Wolfgang von Goethe
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận