Cuộc sống là thử điều mới để xem chúng có hoạt động không Life...

Cuộc sống là thử điều mới để xem chúng có hoạt động không.
Life is trying things to see if they work.
"Cuộc sống là thử điều mới để xem chúng có hoạt động không. Life is trying things to see if they work."
Danh ngôn cuộc sống Ray Bradbury
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận