Cuộc sống là sự cân bằng giữa cho đi và nhận lại.

Cuộc sống là sự cân bằng giữa cho đi và nhận lại.
"Cuộc sống là sự cân bằng giữa cho đi và nhận lại."
Danh ngôn cuộc sống Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận