Cuộc sống là một vấn đề con người phàm tục được tạo ra để...

Cuộc sống là một vấn đề; con người phàm tục được tạo ra để giải quyết vấn đề đó đúng hay sai cách.
Life is a problem; mortal man was made to solve the solemn problem right or wrong.
"Cuộc sống là một vấn đề; con người phàm tục được tạo ra để giải quyết vấn đề đó đúng hay sai cách. Life is a problem; mortal man was made to solve the solemn problem right or wrong."
Danh ngôn cuộc sống John Quincy Adams
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận