Cuộc sống là chuyến hành trình trở về nhà Life s a voyage that...

Cuộc sống là chuyến hành trình trở về nhà.
Life’s a voyage that’s homeward bound.
"Cuộc sống là chuyến hành trình trở về nhà. Life’s a voyage that’s homeward bound."
Danh ngôn cuộc sống Herman Melville
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận