Cuộc sống không phải là môn thể thao để xem Nếu nhìn là tất...

Cuộc sống không phải là môn thể thao để xem. Nếu nhìn là tất cả những gì bạn làm, thì bạn sẽ nhìn cuộc đời bạn trôi qua mà không có bạn.
Life's not a spectator sport. If watchin' is all you're gonna do, then you're gonna watch your life go by without ya.
"Cuộc sống không phải là môn thể thao để xem. Nếu nhìn là tất cả những gì bạn làm, thì bạn sẽ nhìn cuộc đời bạn trôi qua mà không có bạn. Life's not a spectator sport. If watchin' is all you're gonna do, then you're gonna watch your life go by without ya."
Danh ngôn cuộc sống Công ty Walt Disney
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận