Cuộc sống giống như đồ lót nên thay đổi hai lần một ngày Life...

Cuộc sống giống như đồ lót, nên thay đổi hai lần một ngày.
Life is like underwear, should be changed twice a day.
"Cuộc sống giống như đồ lót, nên thay đổi hai lần một ngày. Life is like underwear, should be changed twice a day."
Danh ngôn cuộc sống Ray Bradbury
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận