Cuộc sống được tạo nên bởi ánh sáng và bóng tối và chúng ta...

Cuộc sống được tạo nên bởi ánh sáng và bóng tối, và chúng ta sẽ thật dối trá, không chân thành và quá ngọt ngào nếu cố giả vờ rằng không có bóng tối.
Life is composed of lights and shadows, and we would be untruthful, insincere, and saccharine if we tried to pretend there were no shadows.
"Cuộc sống được tạo nên bởi ánh sáng và bóng tối, và chúng ta sẽ thật dối trá, không chân thành và quá ngọt ngào nếu cố giả vờ rằng không có bóng tối. Life is composed of lights and shadows, and we would be untruthful, insincere, and saccharine if we tried to pretend there were no shadows."
Danh ngôn cuộc sống Walt Disney
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận