Cuộc đời giống như ngọn nến trong gió Our lives are like a candle...

Cuộc đời giống như ngọn nến trong gió.
Our lives are like a candle in the wind.
"Cuộc đời giống như ngọn nến trong gió. Our lives are like a candle in the wind."
Danh ngôn cuộc sống Carl Sandburg
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận