Cũng giống như có ăn thì mới ngon miệng công việc đem lại cảm...

Cũng giống như có ăn thì mới ngon miệng, công việc đem lại cảm hứng, nếu cảm hứng không cảm nhận được ngay từ đầu.
-
Just as appetite comes from eating, so work brings inspiration, if inspiration is not discernible at the beginning.
"Cũng giống như có ăn thì mới ngon miệng, công việc đem lại cảm hứng, nếu cảm hứng không cảm nhận được ngay từ đầu. - Just as appetite comes from eating, so work brings inspiration, if inspiration is not discernible at the beginning."
Danh ngôn công việc Igor Stravinsky
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận