Con quạ ăn dưa bắt con cò phơi nắng Nghĩ chuyện đời cò trắng...

Con quạ ăn dưa, bắt con cò phơi nắng, 
  Nghĩ chuyện đời, cò trắng quạ đen. 
  Con quạ mà biết mình đen, 
  Nó đâu có dám mon men tới cò.
"Con quạ ăn dưa, bắt con cò phơi nắng, Nghĩ chuyện đời, cò trắng quạ đen. Con quạ mà biết mình đen, Nó đâu có dám mon men tới cò."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận