Con người sinh ra để lao động giống như con chim sinh ra là...

Con người sinh ra để lao động giống như con chim sinh ra là để bay.
"Con người sinh ra để lao động giống như con chim sinh ra là để bay."
Danh ngôn công việc Ngạn ngữ Đức
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận