Con người phải sống và sáng tạo Sống cho đến mức rơi lệ Men...

Con người phải sống và sáng tạo. Sống cho đến mức rơi lệ.
-
Men must live and create. Live to the point of tears.
"Con người phải sống và sáng tạo. Sống cho đến mức rơi lệ. - Men must live and create. Live to the point of tears."
Danh ngôn công việc Albert Camus
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận