Con người biết nhiều hơn những gì mình hiểu Man knows much more than...

Con người biết nhiều hơn những gì mình hiểu.
-
Man knows much more than he understands.
"Con người biết nhiều hơn những gì mình hiểu. - Man knows much more than he understands."
Danh Ngôn trí tuệ Alfred Adler
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận