Con hơn cha là nhà có phúc Trò hơn thầy là đất nước yên...

Con hơn cha là nhà có phúc
 Trò hơn thầy là đất nước yên vui.
"Con hơn cha là nhà có phúc Trò hơn thầy là đất nước yên vui."
Ca dao tục ngữ về tình bạn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận