Còn duyên buôn cậy bán hồng Hết duyên buôn mít cho chồng nhặt xơ...

Còn duyên buôn cậy bán hồng, 
  Hết duyên buôn mít cho chồng nhặt xơ. 
  Còn duyên đóng cửa kén chồng, 
  Hết duyên ngồi gốc cây hồng nhặt hoa.
"Còn duyên buôn cậy bán hồng, Hết duyên buôn mít cho chồng nhặt xơ. Còn duyên đóng cửa kén chồng, Hết duyên ngồi gốc cây hồng nhặt hoa."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận