Con còng dại lắm ai ơi Uổng công xe cát sóng dồi lại tan...

Con còng dại lắm ai ơi, 
  Uổng công xe cát, sóng dồi lại tan.
"Con còng dại lắm ai ơi, Uổng công xe cát, sóng dồi lại tan."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận