Có những người chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được...

Có những người chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn.
-
Some people die at 25 and aren't buried until 75.
"Có những người chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn. - Some people die at 25 and aren't buried until 75."
Danh ngôn hài hước Benjamin Franklin
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận