Có người đến trong đời ta rồi qua đi mau Có một vài người...

Có người đến trong đời ta rồi qua đi mau . Có một vài người dừng lại , để lại dấu ấn trong tim ta . Và sau đó ta không bao giống như trước nữa.
"Có người đến trong đời ta rồi qua đi mau . Có một vài người dừng lại , để lại dấu ấn trong tim ta . Và sau đó ta không bao giống như trước nữa."
Ngạn ngữ về cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận