Cơ hội thường khó để nhận ra thế mà chúng ta lại thường chờ...

Cơ hội thường khó để nhận ra; thế mà chúng ta lại thường chờ mong nó mời gọi ta với tiếng còi và bảng hiệu.
-
Opportunity is often difficult to recognize; we usually expect it to beckkon us with beepers and billboards.
"Cơ hội thường khó để nhận ra; thế mà chúng ta lại thường chờ mong nó mời gọi ta với tiếng còi và bảng hiệu. - Opportunity is often difficult to recognize; we usually expect it to beckkon us with beepers and billboards."
Danh ngôn công việc William Arthur Ward
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận